2% z daní

Vážení priatelia,

vážime si vašu doterajšiu podporu a chceme vás poprosiť o pokračovanie vašej priazne aj vo forme poukázania 2% vašich daní. Zverené prostriedky  využijeme v súlade s našim poslaním, a to najmä na podporu pohybových aktivít našich členov, účasti na športových podujatiach, či environmentálnych aktivít.
Doplňovateľné tlačivo s vyplnenou kolónkou prijímateľa dane – Športový Klub KOMPAS nájdete tu: 2%_KOMPAS_2021.

V prípade akýkoľvek otázok ohľadne poukázania 2% navštívte stránku www.rozhodni.sk, kde nájdete všetky potrebné informácie. Ak máte želanie niečo sa spýtať, neváhajte a kontaktujte nás.

Nájdete nás aj na Facebook-u ako Športový klub Kompas.