Vierka

Vierka

Povolanie:
Vedecký pracovník

Záľuby:
Jazda na koni, tanec, cyklistika, turistika, lyžovanie, skialpinizmus, rafting

Životné krédo:
Mladosť nie je etapa života, ale duchovný stav. (Goethe)