Feňo

Povolanie

IT administrátor

Najväčšie úspechy

Beh:
účasť na MMM 2010-2013
účasť na polmaratóne Košice-Seňa 2011
účasť na Michalovskom polmaratóne 2011

Osobné maximá:

Polmaratón: 1:36:20 (MMM 2013)